Shih më shumë për shkollën tonë

Çfarë të bëjmë?

Arsimi

Me njohuritë tona të përcjella nga profesorët, cilësinë në fushën profesionale, krijojmë personalitete të ndërtuara për profesionin e ardhshëm.

Mësimdhënie praktike

Studentët e përgatitur për tregun e punës janë produkt i bashkëpunimit me sektorin privat në mësimdhënien praktike.

Orari Online

Me teknologjinë kompjuterike dhe programet përkatëse përmbushim dëshirën e çdo studenti që nuk është në gjendje të ndjekë mësimet me prezencë fizike.

Informacion i detajuar

1500
Numri i studentëve
120
Projektet e zhvilluara
50
Çmimet e fituara

SMK “Nikola Karev“

Shkolla e mesme komunale “Nikola Karev” nga Strumica ka rreth 1500 nxënës të përfshirë në profilet arsimore me kohëzgjatje të arsimit katërvjeçar dhe trevjeçar. Shkolla ofron gjithashtu arsim të specializuar në profesionet elektrike, mekanike dhe trafiku. Ne jemi një mjedis gjithmonë i hapur për krijim dhe krijim. Duke përdorur teknologji moderne arsimore, ne trajnojmë staf të aftë për t'iu përgjigjur sfidave moderne profesionale.