Активности

Еразмус+ “Иновативна обука на машински техничари”

Уредување на училишните холови

Декорирање на училишните ѕидови

Традицинално изработка на карневалска маска

Учество на домашни и меѓународни карневали

Практична настава

Опрема на кабинет по спорт и спортски активности

Изработка на надворешни училишни летниковци

Изработка на уникатна рачно изработена новогодишна елка

Меѓународниот ден на мирот со младинска акција во дворот на нашето училиште

Броење на возила за потребите на општина Струмица

Посета на градежен објект

Еко акција околу манастирот „Свети Илија“- Струмица

Хуманитарна акција „Храна за сите“

3- ти декември- меѓународен ден на лицата со посебни потреби

BIOBOX

Најдобри во училишен спорт учебната

Меѓуетничка интеграција во образованието, ученици од СОУ „Никола Карев“ од Струмица на посета на СОУ „Сарај“ во Сарај, Скопје

Бурса, Турција

Олимписки ден

Мартин Динев – Светско а наше!